MC VIET THAO- CBL(534)- “OBAMACARE”, “MEDICARE A,B,C,D”- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT- February 06, 2017.

CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 534 với Việt Thảo đã được thực hiện tại Chau’s Insurance Agency ở Atlanta Georgia.
Nội dung:
_ Phỏng vấn Cô Alicia T. Chau về:
_ OBAMACARE.
_ MEDICARE A,B,C,D
CHAU’S Insurance Agency
5495 Jimmy Carter Blvd. Ste. 102
Norcross, GA. 30093
770- 454- 1182

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *